เครื่องปั่น สำหรับใช้งานหนัก เหมาะใช้งานในเชิงพานิชย์ ที่ต้องใช้งานทั้งวัน