กล่องแคดดี้ 6 ช่อง กล่องใส่ทิชชู่ 1 ช่อง 1630-019
320.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
กล่องแคดดี้ 6 ช่อง กล่องใส่ทิชชู่ 1 ช่อง 1630-019
กล่องแคดดี้ ใช้เป็นกล่องจัดวางของใช้ สำหรับใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้วางบนเคาเตอร์ เช่น กระดาษทิชชู่ ไม้คนเหล้า ไม้จิ้มค๊อกเทล กระดาษโน๊ต
 
ขนาดกล่อง : กว้าง 24 x ยาว  13.3 x สูง 11 ซม. 
ขนาดช่องเล็ก 6 ช่อง : กว้าง 5 x ยาว 4.3 ซม. 
ช่องใส่ทิชชู่ : กว้าง 13.3 x 13 ซม.

กล่องใส่ทิชชู่,กล่องแคดดี้,กล่องใส่กระดาษ,กล่องจัดวาง,กล่องบาร์ออเกไนเซอร์,อุปกรณ์ผสมค๊อกเทล