กล่องแคดดี้ กล่องใส่เครื่องปรุง กล่องจัดเตรียมวัตถุดิบ 3 ช่อง มีฝาปิด 1630-017
850.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
กล่องแคดดี้ กล่องใส่เครื่องปรุง กล่องจัดเตรียมวัตถุดิบ 3 ช่อง มีฝาปิด 1630-017

กล่องใส่เครื่องปรุงรส มีลักษณะกล่องยาว และจะมีกล่องเล็กสำหรับใส่ และจัดแยกเครื่องปรุงรส หรือ วัตถุดิบที่เราจะจัดเตรียมไว้ใช้งานในห้องครัว  และจัดเตรียมเครื่องเคียงไว้สำหรับบริการลูกค้าทีเข้ามารับประทานอาหาร เพื่อให้การบริการลูกค้าไม่บกพร่อง  กล่องบ้างรุ่นก็จะมีเพิ่มช่องใส่ทิชชู่ ,ใส่หลอด, ไม้คนเครื่องดื่ม และใช้สำหรับจัดวางไว้บนเคาเตอร์บาร์ เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน เพื่อความคล่องตัวเวลาบริการลูกค้า

ขนาดกล่องดำ : กว้าง 42.5 x ยาว  15.5 x สูง 14.5 ซม. 
ขนาดฝาปิดใส  : กว้าง 46.5 x ยาว 17 ซม.

มีกล่องเล็กสำหรับจัดแยกเครื่องปรุง และ วัตถุดิบ 3 กล่อง
กล่องเล็กขนาด :  
กว้าง 14.5 x ยาว  14.8 x สูง 11.5 ซม.  3 กล่อง

กล่องใส่เครื่องปรุง,กล่องจัดเตรียมวัตถุดิบ,กล่องใส่ผลไม้,กล่องอเนกประสงค์,กล่องใส่เครื่องเคียง,กล่องแคดดี้,